یکشنبه 9 تیر‌ماه سال 1387

قیمت انواع گوشی نوکیا

Nokia

                                                                                                                                                              ________________________________________
        نوع گوشی                                     نوع گارانتی                                                   قیمت
________________________________________
 Nokia 8800 Sapphire Arte                  گارانتی اصلی                                               1410000    
________________________________________
Nokia 8800 Sapphire Arte                  گارانتی متفرقه                                              1270000 
________________________________________
 Nokia 8800 Sirocco                              گارانتی اصلی                                              1160000     
_______________________________________
 Nokia 8800  Arte                                  گارانتی اصلی                                             1150000 
________________________________________
 Nokia 8800  Arte                                گارانتی متفرقه                                              950000
____________________________ ___________
 Nokia 2660                                          گارانتی اصلی                                               930000
________________________________________
 Nokia E90                                           گارانتی اصلی                                                74500۰
________________________________________
Nokia N95 8GB                                       گارانتی اصلی                                             655000
________________________________________
 Nokia N95                                             گارانتی اصلی                                             538000
________________________________________
 Nokia N82                                            گارانتی اصلی                                              527000                   
________________________________________
Nokia N82                                           گارانتی متفرقه                                              455000  
________________________________________
  Nokia N81 8GB                                   گارانتی اصلی                                              425000
________________________________________
Nokia E70                                            گارانتی اصلی                                              425000  
________________________________________
  Nokia N81                                         گارانتی اصلی                                              380000  
________________________________________
 Nokia 6290                                       گارانتی متفرقه                                              350000       
______________________________________
 Nokia 6500 slide                                گارانتی اصلی                                              349000
________________________________________
  Nokia N81                                        گارانتی متفرقه                                             345000 
________________________________________
Nokia N73 Music Edition                     گارانتی اصلی                                              345000    
________________________________________
 Nokia 7390                                         گارانتی اصلی                                            34000۰
________________________________________
 Nokia E65                                           گارانتی اصلی                                           327000
_______________________________________
Nokia 6500 classic                               گارانتی اصلی                                           309000   
________________________________________
Nokia 5610                                         گارانتی اصلی                                            308000
________________________________________
Nokia E51                                          گارانتی اصلی                                            298000
________________________________________
Nokia 5610                                         گارانتی متفرقه                                        273000
________________________________________
Nokia 6120 Classic                              گارانتی اصلی                                         250000
________________________________________
Nokia 5310                                          گارانتی اصلی                                        240000      
________________________________________
Nokia 6120 Classic                             گارانتی متفرقه                                       22000۰
________________________________________
  Nokia N72                                        گارانتی اصلی                                         218000
________________________________________
Nokia 5310                                        گارانتی متفرقه                                       218000    
________________________________________
Nokia 6300                                         گارانتی اصلی                                        208000
________________________________________
Nokia 7500 Prism                              گارانتی متفرقه                                        185000       
________________________________________
Nokia 6300                                      گارانتی متفرقه                                         180000     
________________________________________
Nokia 5300                                        گارانتی اصلی                                        159000     
________________________________________
Nokia 3500 classic                             گارانتی اصلی                                        153000             
________________________________________
Nokia 5300                                       گارانتی متفرقه                                       152000                    
_______________________________________
Nokia 5200                                         گارانتی اصلی                                       148000      
________________________________________
Nokia 3110 classic                               گارانتی اصلی                                     148000       
________________________________________
Nokia 3500 classic                             گارانتی متفرقه                                     135000     
________________________________________
Nokia 5200                                        گارانتی متفرقه                                    130000   
________________________________________
Nokia 3110 classic                             گارانتی متفرقه                                    130000          
________________________________________
Nokia 2630                                          گارانتی اصلی                                   115000     
________________________________________
Nokia 2760                                           گارانتی اصلی                                  110000    
________________________________________
Nokia 2600 classic                                گارانتی اصلی                                  102000 
________________________________________
 
 2630 Nokia                                         گارانتی متفرقه                                 100000  
________________________________________
Nokia 6030                                           گارانتی اصلی                                   85000 
________________________________________
Nokia 2626                                          گارانتی اصلی                                   78000
________________________________________
Nokia 2660                                        گارانتی متفرقه                                   74000 
________________________________________
   
Nokia 2626                                        گارانتی متفرقه                                  72000
________________________________________
Nokia 2610                                         گارانتی متفرقه                                 72000 
________________________________________
                                                                      
Nokia 1600                                           گارانتی اصلی                                  65000
________________________________________
 
Nokia 1650                                           گارانتی اصلی                                 63000  
________________________________________
                                                           
! Nokia 1110                                         گارانتی اصلی                                 60000   
________________________________________
Nokia 1600                                          گارانتی متفرقه                                58000
________________________________________
Nokia 1112                                         گارانتی متفرقه                                 58000   
________________________________________
Nokia 1208                                            گارانتی اصلی                                53000 
________________________________________
Nokia 1650                                          گارانتی متفرقه                                 52000     
________________________________________
Nokia 1208                                          گارانتی متفرقه                                 42000   
________________________________________
Nokia 1200                                            گارانتی اصلی                                 40000    
________________________________________
Nokia 1200                                         گارانتی متفرقه                                  38000  

set as your home page